PRAVNO OBVESTILO

Organizatorji investicijske konference so ABC Accelerator, d.o.o., KLUB POSLOVNI ANGELI SLOVENIJE, LUI d.o.o. in TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: Organizatorji)

Osebni podatki se zbirajo izključno z namenom organiziranja investicijske konference in ne bodo obdelovani na način, ki bi bil nezdružljiv s tem namenom. Več informacij ter možnosti odločanja je moč najti v [Politiki zasebnosti – https://nextround.eu/privacy-policy/] Organizatorjev.

S prijavo na investicijsko konferenco (t.j. registracijo) udeleženci avtomatično podajo izrecno soglasje k temu, da Organizatorji na dogodku posnete fotografije in videe uporabijo na socialnih medijih (Facebook, Youtube, itd.) in/ali drugih medijih. Udeleženec, ki želi doseči odstranitev objavljene fotografije/videa iz socialnih ali drugih medijev Organizatorjev, mora vložiti pritožbo pri Organizatorjih preko sledečega elektronskega naslova: [org@nextround.eu] (v nadaljevanju: Kontaktni center). Organizatorji bodo sprejeli potrebne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov udeležencev v potrebnem obsegu, kot to določajo zavezujoče zakonske določbe. 

Organizatorji bodo udeležence investicijske konference prosili za izrecno soglasje k objavi njihovih fotografij in videov, ki bodo vsebovali navedbo njihovega imena, naziva in informacijo o njihovi organizaciji. Udeleženci lahko to soglasje umaknejo z vložitvijo ugovora pri Kontaktnem centru.

 

Close Menu